Avelsnyheter
1 april 20:11
Ridsportplus

Stark medvind för SWB – miljonöverskott i kassan

Koll på siffrornaSWB har haft sitt årliga medlems- och fullmäktigemöte och föreningen och koncernledningen kunde visa upp framsteg på flera fronter, framför allt de ekonomiska nyckeltalen.

Stark medvind för SWB – miljonöverskott i kassan
Siffrorna pekar rejält uppåt för SWB visar Ridsports genomgång av föreningens och tillhörande bolags ekonomi. Foto: Roland Thunholm

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

För medlemmar och engagerade med gott minne finns det turbulenta tidigare årsmöten, kraftigt svajande ekonomi, vikande medlemstal och tveksam användning av stiftelsemedel. Det har stormat på årsmöten i Jönköping och i Linköping, styrelsemedlemmar har kommit och gått liksom bemanningen på styrelseordförandepost och vd-positionen.

På knappt ett decennium är hela bilden förändrad till det bättre på i stort sett alla plan. Möjligen är SWB:s rankning på diverse internationella listor inte mycket att hurra över men föreningen och koncernen har knappast direkt inflytande över tävlande SWB-hästar på toppnivå.

Förändringen från ASVH till SWB som föreningsnamn inleddes 2010 på årsmötet i Hässleholm där även den nuvarande medlemsstrukturen med regionala avelsföreningar, som representeras i fullmäktigemötet och har rösträtt utifrån medlemsantal, presenterades. Kvar från den tiden finns namnet på servicebolaget ASVH Service AB som dessutom är koncernmoder med numera helägda dotterbolaget Equine Swede Horse AB.

Medlemsmöte med 34 inloggade

Som en sista hälsning till två år med pandemi hölls årets möten helt digitalt där medlemsmötet med de presentationer som gjordes kan ses i efterhand.

Mångårige ordföranden Olle Kindberg höll ett inledningsanförande och kommenterade både pandemi och den omvärldskris som pågår just nu med efterverkningar för hästuppfödare landet runt. Det är hästbrist deklarerad i hela landet och hårda tider stundar men ”the show must go on”, var Kindbergs budskap.

Vd Helén Uddefors redovisade delar av verksamheten under 2021 punktvis. Tre IT-projekt har pågått under året med ett nytt system för Språngrulla.se sjösatt, ett nytt system för hantering av bruksprovet samt det stora scanningsprojektet.

Helen Uddefors SwbFoto Jessica Ohlsson P: 2019-02 P: 2019-09
Helen Uddenfors

– Vi har arkiverat miljontals äldre dokument digitalt och på det viset både säkrat tillgången till dem och backup genom molnlagring, berättade Helén Uddefors.

Temperamentsprojekt på rull

Josefine Tinglöf arbetar på kansliet och är till vardags ansvarig för medlemsrekrytering. Under året har hon även varit sammanhållande för tre projekt helt eller delvis finansierade av HNS. SWB:s mest kända it-system är utan tvekan blup.se som under 2022 kommer att få en ansiktslyftning och en del nya funktioner. Mest efterlängtat är förmodligen en mobilanpassad design som ska komma under innevarande år.

HNS har varit med och finansierat temperamentsprojektet som ska leda till framtagning av ett protokoll för att på ett standardiserat sätt beskriva hästars temperament under SWB:s unghästbedömningar. Det ska i förlängningen kunna ge en varudeklaration för att matcha häst och ryttare med varandra. Projektet fortsätter under 2022 och 2023, ett svårt projekt där SWB är först i spåret och det inte finns några utländska motsvarigheter att studera.

Helen Uddefors svarade på en uppföljande fråga om just temperamentsprojektet så här:
– Temperamentsprojektet är ett HNS-projekt som pågått sedan 2020. Vi är fortfarande i en testningsfas vilket är anledningen till att vi inte kommunicerat speciellt mycket om projektet.

En arbetsgrupp har arbetat fram ett temperamentsprotokoll som nu ska testas på SWB:s bedömningar. I arbetsgruppen har ingått från SWB Emma Thorén Hellsten och Josefine Tinglöf, från SLU Hanna Sassner (kontaktperson för projektet), Maria Rörvang och Åsa Viklund samt de tre SWB-domarna Niklas Roslund, Magnus Hamilton och Marie Knutsson.

HNS har även varit med och bidragit till SWB Riders Cup som genomförs under SWB Equestrian Weeks och riktar sig till ryttare som tävlar på Msv C-nivå i dressyr, 120-nivå i hoppning och på H100-nivå i fälttävlan.

StrömsholmLinda Eriksson Med CaracasPhoto: Roland ThunholmCode: 718 35
Christina Olsson, ordförande i AVN Foto: Roland Thunholm

Rejäl ökning i avelsarbetet under 2021

AVN:s ordförande ingår i den temporära avelsledning som är aktiv, efter att Emma Thorén Hellsten slutat som avelsledare efter 13 år på posten, i väntan på den nya funktion som ska inrättas under 2022.

Hon presenterade de många positiva siffror som finns att utläsa om avelsåret 2021 med ökat antal betäckningar, större andel visade unghästar på unghästtesterna och ett till antalet välfyllt bruksprov med två SWB-hingstar utsedda till bruksprovssegrare 2021.

Antalet uppfödare som söker sig till SWB:s avelsrådgivning ökade stort under 2021, för de medlemmar som har PLUS-medlemskap ingår tjänsten utan kostnad.

Tydligare inriktning

Under 2021 har SWB:s utredning om specialprogram för varje disciplin varit ute på remiss. Det är det första verkliga steget mot att SWB:s avelplan är beredd att bli mer specialiserad och disciplininriktad från att ha varit det sista någorlunda stora avelsförbundet med allroundtestning av alla individer.

Under 2021 har SWB:s avelsutskott arbetat fram ett förslag på kriterier för specialprogram för dressyr- och hoppavel. Förslaget har varit på remiss och kommer att bearbetas och diskuteras under avelskonferensen hösten 2022.

Det första bruksprovet med nytt reglemente avhölls på Strömsholm 2021 och beskrevs av Christina Olsson som smått oförglömligt då det bedrevs under pandemirestriktioner med ett stort antal startande hingstar. På grund av smitta fick provet stängas i förtid, på fredag kväll med en dag kvar togs beslutet att avbryta. Det beskrevs i dokumentationen från medlemsmötet som att endast 2/3-delar av provet kunnat genomföras.

Den enda punkt som inte riktigt är i paritet med övriga goda insatser är SWB:s placering som avelsförbund på de tre etablerade ranknings-systemen: WBFSH som går på de sex bästa individerna från varje stambok i respektive disciplin och deras FEI-poäng, Hippomundo som rankar samtliga internationellt tävlande individer efter intjänade prispengar samt Horsetelexresults som har en rankning baserad på prispengar och ISV/IPV-rankningen byggd på ett eget poängsystem för klass på tävling, svårighetsgrad och antal startande med mera.

Point-break3-180304-rt
Point Break som bruksprovsvinnare. Foto: Roland Thunholm
180408 Lövsta Stuteri, Stjärnborg Point Break reds av Anders Lagergreen.. Photo: Roland Thunholm Code: 718 35
Point Break 1374 (SWB f-14 e Action-Breaker u Beretta e Balou du Rouet, uppf/äg Nya Äppelvikens Ridskola AB) reds av Anders Lagergreen under bruksprovet, numera av Ben Maher. Foto: Roland Thunholm

Svenska ryttare väljer importerat

SWB ligger inte längre på topp-10 trots utmärkta tävlingsresultat för Sverige som nation under 2021. Orsaken är enkel och ligger inte inom avelsföreningens kontroll, svenska ryttare tävlar förnärvarande importerade hästar och de många framgångsrikt exporterade hästarna har ännu inte nått resultat nog att ta SWB förbi stora konkurrenter.

Christina Olsson hade dock bättre hopp för 2022 med bruksprovsvinnaren Point Break under Ben Maher respektive tidigare godkände hingsten (numera kastrerad) Touchdown tävlad av Patrik Kittel. Touchdown har tagit sig högt högt upp på dressyrens rankningslistor i kraft av start i två mycket penningstinna tourer redan, SIHS i november och start i Doha under början av 2022.

Miljonöverskott efter pandemiåren

SWB:s ekonom Göran Smedberg har under sina år som anställd fått presentera både röda och svarta siffror men sällan ett så starkt resultat som årets.

Han redogjorde för hur det är stark likviditet i både föreningen SWB och bolagen med koncernmoder ASVH service AB, över tre miljoner i respektive juridisk enhet.
Pandemin har gett minskade möteskostnaderna för både styrelse och möten med samarbetspartners som bidragit till bättre resultat för året. I en uppföljande fråga har Helen Uddefors meddelat att möteskostnaderna gått ner med 65 procent jämfört med ett normalt år.

SWB, föreningsdelen, har under 2021 fått mer än 900 nya medlemmar och det totala medlemsantalet låg på 6581 stycken för året. Ett stadigt ökande antal, 2014 hade föreningen bara strax över 3000 medlemmar.

Föreningen gjorde ett bra resultat, en vinst på 447 000 kr. Det är en rejäl förbättring från nollresultatet 2017 och förlusten 2018 och sedan allt bättre med bäst utfall 2020.

ASVH Service AB är koncernmoder med numera helägda dotterbolaget Equine Swede Horse AB i bolagsstrukturen. I Equine Swede Horse AB ryms auktionsverksamheten och SWB Equestrian Weeks bland annat.

Siffrorna pekar rejält uppåt med en ökad omsättning på 15 miljoner där avelsverksamhetens (hingstlicenser, stoavgifter mm) omsättning ökat med 800 000 kr, registreringsverksamheten ökat med 450 000 kr och annonsintäkter (blup.se och sprangrulla.se) ökat med 200 000 kr.

Kim

Bruksprovet blev plusaffär

Enligt Göran Smedbergs föredragning så gick Bruksprovet för första gången plus under 2021 jämfört med att ha gått med förlust tidigare år.

Resultatet blev en vinst på 1 077 000 kr att jämföra med ett nollresultat 2017, negativt resultat 2018 /2019 och sedan allt bättre, med bäst utfall 2021.

Det har även skett en koncernöverföring från eventbolaget Equine Swede Horse AB.
Den totala vinsten i ASVH Service är 1,7 miljoner kronor med koncernbidrag från Equine Swede Horse AB. Det fanns ett skattemässigt underskottsavdrag i moderbolaget ASVH Service AB som nu utnyttjats fullt ut. Vinsten i dotterbolaget har flyttats till moderbolaget för att minimera skatteutfallet.

Mads Hendeliowitz Glasgow A74q0268
Testryttaren Mads Hendeliowitz och bruksprovsvinnaren Glasgow. Foto: Roland Thunholm

Fåordiga om resultatet

Vad det är som skapat detta rekordgoda resultat och ökade omsättning är inte möjligt att särredovisa varken som andelar eller faktiska siffror. I årsredovisningen ges ledord för vad som bidragit men det är svårt att med hjälp av schablonberäkningar på hingstlicenser, ett-sto-licens, stoavgifter, medlemsavgifter med mera få en uppfattning om vad som skapat ett så pass mycket bättre resultat. Frågan är ställd till SWB som inte finner anledning att ge ifrån sig mer detaljerade uppgifter ens på sitt medlemsmöte än vad som redovisas i årsredovisningarna.

Saxat från årsredovisningen:

Resultatet är förbättrat genom ökade betäckningssiffror samt fortsatt minskade kostnader för resor, möten, mässor och andra utåtriktade aktiviteter som inte kunnat genomföras under året.
Nettoomsättningen har ökat under året, 15 171 250 (12 153 957). Detta är främst relaterat till ökade betäckningssiffror och fler tilläggsregistreringar. SWBs nya hingstregelverk har också bidragit till fler deltagande hingstar på Bruksprovet.

Publikintäkter på halv miljon kronor

Eventbolaget Equine Swede Horse AB, i folkmun kallat bara Swede Horse, har i sina omsättningssiffror med försäljningsbeloppen för tre fölauktioner och tävlingen SWB Equestrian Weeks. Omsättningen landade på 10 miljoner och tack vare att coronarestriktionerna släpptes veckan innan SWB Equestrian Weeks kom det ett obudgeterat mycket välkommet tillskott på publikintäkter på 500 000 kr. Årets resultat på 753 000 kr, är överfört till koncernmoder ASVH Service AB.

En av de verkligt rutinerade deltagarna på SWB:s tidigare årsmöten och numera fullmäktige möten är den sedan många år ansvariga revisorn Kristina Andersson från Baker-Tilly i Lund. Kristina har sett alla varianter på redovisning och genom alla åren varit tydlig och talat klartext när det behövs. De senaste åren har tonfallet blivit allt positivare från revisorn. Hon rekommenderade styrelse och vd ansvarsfrihet på den kommande fullmäktigemötet, stängt för utomstående. Kristina Andersson kommenterade att budgeten för året var lagd på intäkter på runt 16 miljoner och en vinst runt 150 000 kr. I stället har omsättningen totalt varit uppe på 29 miljoner och resultat före dispositioner var 2,5 miljoner. SWB går in i 2022 med 15 miljoner i eget kapital, en ökning med 3 miljoner sedan 2020.

I en uppföljande fråga har Helen Uddefors meddelat att skillnaden budget kontra utfall avseende omsättningen beror främst på att faktureringen för auktionsfölen (en service för säljarna) inte fanns med i budgeten men den ligger i den redovisade omsättningen.

Fullmäktigemöte valde in bank-vd

Fullmäktigemötet var stängt för andra än ombud från de regionala föreningarna, genomfördes digitalt och Per Håkanson var mötesordförande. Lejonparten av styrelsen har nu suttit i flera år med små förändringar av ledamöterna.

Magdalena Hermelin har valt att kliva ur styrelsen och istället valdes Henrietta Hansson in som ny styrelseledamot. Henrietta Hansson, idag vd för Sparbanken Syd, har ett förflutet som ansvarig för Swede Horse fram till ungefär 2015 då hon efterträddes av Per Åberg som ordförande.

 

Vill du fördjupa dig mer?

Här hittar du årsredovisningarna för

ASVH

SWB

Swede Horse

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 95 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

99:- i månaden