Sverige
9 februari 2017 19:10

Vallfoder på bästa sätt

Grovfoder idag är mycket mer än hö och hösilage. SLU samlade experter på sin vallfoderkonferens som presenterade flera projekt direkt riktade mot hästsektorn.

Vallfoder på bästa sätt
Fält med teffgräs i Etiopien, ett intressant gräs med högt proteininnehåll. Nu har lyckade försök med odling genomförts i Skåne. Getty Images/iStockphoto

Vad är det senaste när det gäller vallfoder? Vilken forskning bedrivs och vilka praktiska erfarenheter finns det?

Det är frågor som behandlade på SLUs Vallfoderkonferens den 7 och 8 februari.

Konferensdeltagarna hade blandad bakgrund men foderrådgivarna stod för lite mer än en fjärdedel.

Under den sista dagen fanns det dessutom ett särskilt hästspår som lockade deltagare från olika delar av hästsektorn.


Under förmiddagen var det bete, betesvallen och naturbetesmarker som stod i fokus. Margareta Bendroth från Hushållningssällskapet redogjorde bland annat för en undersökning av vilka grässorter som lämpade sig bäst för bete – både ur smaklighetssynpunkt och praktiskt synpunkt som t ex tramptålighet. Förutom grässorterna konstaterade hon att beståndshöjden hade stor inverkan på hästarnas vilja att beta – var gräset för högt var det inte lika attraktivt.


Anna Jansson
presenterade det intressanta ”Russprojektet” där tolv unga russhingstar har släppts i stora hägn året runt. Där studerades såväl russens hälsa, välfärd och tillväxt vid den typen av hästhållning som vilken inverkan de hade på den biologiska mångfalden i områdena där de gick. Projektet är fortfarande färskt, och all data har inte bearbetats än, men som helhet konstateras att russen klarat uppgiften att själva hitta föda väl och markerna har mått bra av det lågintensiva betandet.


Under eftermiddagen var ämnet Konserverat vallfoder till häst. Där presenterades färsk forskning om metoder för att sänka sockerinnehållet i vallfoder. Sara Ringmark, som gjort den omtalade studien där varmblodiga travhästar med prestationskrav utfodrats med ren vallfoderfoderstat, resonerade kring vilka krav vi måste ställa på ett grovfoder till de riktigt högpresterande hästarna.


Dessutom presenterade Jenny Stjärnerud de experiment med odling av teffgräs som hon studerat i sitt examensarbete. Teffgräs är ett ettårigt tropiskt gräs som framför allt odlas eftersom det går att göra glutenfritt mjöl av fröna. Jenny lyckades etablera en sådd i södra Skåne och få ut en skörd med höga näringsvärden. Sex hästar fick sedan äta teffgräset under en period och hon konstaterade att det blir både smakligt för hästarna och har bra smältbarhet. Det finns dock fortfarande en del praktiska problem kring odlandet.

Läs mer om studierna av sockerhalter i vallfoder i Ridsport nr 4, i handeln 23 februari. 

Foto: Kajsa Ekedahl

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 95 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

79:- i månaden