Veterinärt
20 december 2021 13:45
Ridsportplus

Behandling utan belägg

LjusboxenExperterna är överens, det finns inga bevis på att ljuslådan Best-Box fungerar för annat än att värma upp hästens muskler. Ändå finns det hästägare som betalar tusentals kronor för att ge hästen så kallad ljusterapi.

Behandling utan belägg
Hästägare betalar tusentals kronor för ljusbehandlingen. Ridsport har pratat med flera experter och deras utlåtanden är enhälliga – det finns inga bevis för att Best-Box fungerar. Foto: Mickael Tannus

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Equusir Best-Box erbjuder undersökningar i en ljusbox som på utsidan ser ut som en stor hästtransport. Insidan är något helt annat; en box försedd med en mängd lampor som ändrar färg under vad som kallas ”terapibehandling”.

På företagets  hemsida hävdas att produkten är framtagen genom forskning i medicin, teknik samt vetenskap. ”Syftet är att upptäcka, förebygga och förhindra att en skada uppstår.” Detta ska ske med  ”djupgående värmeterapi och ett spektralt ljus” och företaget utlovar förbättrad hälsa, både fysisk och psykisk, och ökad kapacitet.

Equusir Best-Box hävdar att de genom en ”bioenergisk skanning” och efterföljande IR- och färgad ljusbehandling kan stimulera processer i cellerna, organen och kärlen med individuellt anpassade frekvenser och värme.

”Blockeringar kan frigöras och energicentrerna harmoniseras”, skriver företaget på sin hemsida.

Fakta

De ligger bakom Equusir Best-Box

3z3a9883
Kristina Sjöblom Andreasson Foto: Mickael Tannus
  • Ljusboxen Equusir Best-Box är en österrikisk uppfinning som kom till Sverige för några år sedan. Gerold Reinwald är grundare av Equusir Best-Box. Han har ingen känd medicinsk bakgrund. Reinwald har utgått från ett tidigt patent för en infraröd bastu och byggt på den med olika ljusfrekvenser.
  • Företagets företrädare Kristina Sjöblom Andreasson är sedan hösten 2019 franchaiseföretagare för Equusir Best-Box i Sverige. Hon har tidigare under många år varit biträdande chef vid en bank och försäljningschef på en mäklarfirma. Hon har egna hästar och tävlar i dressyr.

Saknar vetenskaplig substans

Magnus-karlsteen-(2)
Magnus Karlsteen
Docent i fysik, Chalmers

Flera experter har på Ridsports uppdrag gått igenom informationen kring Equusir Best-Box. Magnus Karlsteen, docent i fysik vid Chalmers tekniska högskola och verksam inom Chalmers satsning på Sport & Teknologi med särskilt ansvar för ridsport och hästens välfärd, är en av dem.
– Detta saknar helt vetenskaplig substans, konstaterar han.

Men personerna bakom ljusboxen påstår att photobiomodulation, ljusbehandling, i dag är vetenskap och beprövad erfarenhet och att det finns cirka 6000 kliniska studier på området?
– Visserligen är analyser med ljus i vid mening faktiskt den främsta metoden till kunskap inom naturvetenskapen. Men det som beskrivs kring ljusboxen är inte alls korrekt eller relevant, säger Magnus Karlsteen.
– Ljus kan ytligt värma upp muskler, vilket eventuellt kan hjälpa till vid mindre skada – även om massage ger samma effekt. Ljus kan skapa processer som är nyttiga för kroppen, som till exempel D-vitamin. En IR-kamera (värmekamera, reds anm) kan hitta feber och inflammerade muskler, ytligt.

Varken lådans analysmetod eller efterföljande åtgärder vilar på vetenskaplig grund

Magnus Karlsteen, Chalmers

Solens ljus är också en väldigt viktig energikälla i samhället, påpekar han och säger att ljus är bra i lagom mängd. Men.
– Varken lådans analysmetod eller efterföljande åtgärder vilar på vetenskaplig grund. Hästen far nog inte illa, men du får betala för något som är verkningslöst. Det blir riktigt allvarligt om hästen faktiskt behöver vård, då ska hästägare absolut vända sig till en veterinär.

Skräder inte orden

Peter-kallings4-170821-rt
Peter Kallings
Förbundsveterinär Foto: Roland Thunholm

Inte heller Svenska Ridsportförbundets förbundsveterinär Peter Kallings, som har en rådgivande roll för hästvälfärd, djur- och smittskydd samt medicinerings- och dopningsfrågor, skräder orden om Best-Box:
– Jag tycker det är beklagligt att vissa företag, på grund av en lucka i regleringen av medicintekniska produkter till djur, kan komma med falska påståenden och förleda hästägare som vill hästens väl att betala för helt påhittade fantasiundersökningar och behandlingar. De som är nyfikna på denna typ av ”fantastiska maskiner” bör efterfråga om det finns vetenskapliga undersökningar som stöder deras påståenden om hur ljus i olika färger kan avslöja var en häst har problem och hur sådan terapi kan hjälpa. Den studie de själva hänvisar till på sin hemsida fyller inte ens de basalaste kriterierna, till exempel kontrollgrupp att jämföra med. Om man på hemsidan har rena tyckanden och dessutom framför medicinska påståenden för häst måste man också ha evidens för detta just på häst, säger han.

Vad säger då företagets svenska representant? Ridsport möter Kristina Sjöblom Andreasson, franchiseföregare för Best-Box i Sverige, när hon är på plats med boxen på fälttävlansryttaren Niklas Lindbäck gård i Munka-Ljungby.

Hon visar och förklarar hur hästen i boxen står i infraröd B-värme och blir föremål för ljusstrålar av olika frekvenser.
– Equusir har specialiserat sig inom frekvensbaserad teknologi, som hjälper kroppen att aktivera biokemiska processer och därmed optimera hälsa och öka prestationsförmågan, säger hon och fortsätter:
– Best-Box mäter det naturliga energiflödet i kroppen och används för att uppmärksamma och identifiera begränsningarna. Vi lokaliserar var det finns störda frekvensområden och försöker att ge tillbaka den frekvens hästen behöver med hjälp av spektrum ljus och infraröd B.

Kan störa de biologiska processerna

Img_7981
Axel Wallman
Veterinär

Ridsport vänder sig till veterinär Axel Wallman, Mälaren hästklinik, för att kontrollera vad veterinärmedicinen säger om detta och han reagerar starkt mot Kristina Sjöblom Andreassons påståenden.
– En alternativbehandlare som arbetar utanför skolmedicinen får inte ställa diagnos och behandla, säger han, det är ett lagbrott.
– Om det verkligen är som företrädarna påstår att de kan upptäcka en obalans i hästen och åtgärda den med ljusfrekvenser, innebär det att de stör de biologiska processerna och det är verkligt allvarligt.

Informationen om Equusir Best-Box ger intryck av att det finns vetenskapliga studier bakom den och det ges exempel på en rad tillstånd som hästen kan botas från genom ljusterapi samt fallbeskrivningar på hästar med allvarliga medicinska problem som blivit friska tack vare ljusboxen.

Samtidigt anges att en behandling i Equusir Best-Box inte är en medicinsk behandling i traditionell veterinär mening och att mekanismen inte har blivit prövad som skolmedicin, utan räknas till den komplementärmedicinska sidan.
– Detta bygger på ett holistiskt synsätt, som betyder att man ser till helheten, vilket de komplementärmedicinska metoderna förespråkar, till exempel traditionell kinesisk medicin, säger Kristina Sjöblom Andreasson.

Vi lokaliserar var det finns störda frekvensområden och försöker att ge tillbaka den frekvens hästen behöver

Kristina Sjöblom Andreasson, Best-Box

Axel Wallman:
– Det är faktiskt bara veterinärer som har ett holistiskt synsätt, vi tar in allt runt hästen och samarbetar med andra yrkesgrupper kring behandlingen. Allt grundar sig i veterinärens diagnos, genomförd enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag vill påstå att det är ljusboxens företrädare som har ett smalt synsätt; att en maskin som jobbar med flöden löser alla problem. Det finns ingen rimlig förklaringsmodell till detta utan det är oerhört flummigt.

Är inte olagligt

Fredrik_hulten_01_fotograf_jeanette_hagglund
Fredrik Hultén
Klinisk utredare och docent, Läkemedelsverket Foto: Jeanette Hägglund

Men Equusir Best-Box utfästelser är inte olagliga, trots att det saknas relevant forskning. Det beror på att ljuslådan går under vad som kallas för ”medicintekniska produkter”. Dessa befinner sig i en gråzon. Läkemedel omfattas av strikt regelverk men det gör inte medicintekniska material.
– Det saknas regelverk för medicintekniska produkter för djur, vilket innebär att Läkemedelsverket inte har något ansvar över tillsynen över den här typen av produkter. Det är möjligt att under vissa förutsättningar sälja och använda den här typen av produkter till djur, säger Fredrik Hultén, klinisk utredare och docent vid Läkemedelsverket.

Men påståenden om bot, lindring eller förebyggande av sjukdom eller ohälsotillstånd i marknadsföring måste enligt Konsumentverket kunna bevisas. Annars räknas påståendet som vilseledande och marknadsföringen är otillåten.

Man får heller inte hänvisa till nöjda kunder (även om det finns sådana) om det inte finns vetenskapliga bevis för att produkten eller behandlingen har den effekt som påståendena ger intryck av. Konsumentverket undersöker dock inte brott mot lagen om ingen anmäler företaget och därför har detta i Equusir Best-Box fall inte prövats.

Inga diagnoser ställs

Däremot har företaget, efter att Ridsport har börjat granska det i mitten av november, försett den svenska hemsidan med en ny ruta med ”viktig information”. Där står nu att en undersökning i boxen enbart är till för att harmonisera kroppens egna energifält, inte åstadkomma läkning och att inga diagnoser ställs eller läkningslöften ges.

Trots detta står det fortfarande att mätningen kan upptäcka ”vilka skador och belastningar hästen har i muskler, senor, ledband, leder, rygg, ligament och organ redan innan svullnad och värme uppstått”.
– Vi kan lokalisera i vilket område, till exempel en muskel, där energin är i obalans. Varje cellområde har en speciell frekvens när den är i balans eller svänger i disharmoni när den inte är välmående, hävdar Kristina Sjöblom Andreasson.

Det finns ingen substans i det som sägs, det är inte ens i gränslandet för evidens.

Axel Wallman

Nonsens, hävdar Axel Wallman.
– Här skulle jag gärna diskutera verkningsmekanismerna, men det går inte för det finns inget att ta på. Vilken typ av energi är det man mäter? Det går det inte att få svar på, säger Axel Wallman.
– Det finns ingen substans i det som sägs, det är inte ens i gränslandet för evidens, det är långt ute i det mörka.

Har inte fått någon förklaring

Anne-haglund-foto-2019,-lotta-pictures
Anne Haglund
Veterinär med specialkompetens Foto: Lottapictures

En annan veterinär som har tittat närmare på Equusir Best-Box utfästelser är Anne Haglund, som driver Saxtorps veterinärklinik och är specialist i hästens sjukdomar.
– Jag har inte kunnat läsa mig till, eller har fått någon förklaring till, hur den diagnostiska delen av Best-Box fungerar. Detta trots att jag bett företrädarna om att få en förklaring. För mig är det märkligt att det inte går att redogöra för den fysikaliska funktionen, det gör att jag inte känner något förtroende för metoden. Dessutom har jag sett dålig överenstämmelse mellan svaret från Best-Box och vad den veterinära utredningen gett.

Den stora faran med Best-Box, hävdar veterinärerna, är inte att hästägare låter friska hästar stå en stund i värmen i boxen, även om det är väldigt dyra minuter.
– Den stora risken är att hästägare väljer att lägga sina pengar på den och avstår från att anlita veterinär, säger Axel Wallman.
– Det är positivt att hästägare är intresserade av att prioritera friskvård, men det finns bättre sätt i så fall. Mer eller annorlunda träning till exempel.

Ridsport i morgon: Hemlig testhäst provade ljusboxen

Fakta

Så går det till

3z3a9920
Häst i Best-Box. Foto: Mickael Tannus

Inledningsvis ställs hästen i den specialbyggda hästtransporten, där den infraröda B-värmen ger mellan 38 och 45 graders temperatur. Efter en stund belyses hästen av ljusstrålar i olika färger.
– Denna bioenergimätning visar var det finns eventuella energiblockeringar, hävdar Kristina Sjöblom Andreasson. Mätningen kan ses på en dataskärm i staplar i samma färger som ljusstrålarna.

3z3a0019
Kristina Sjöblom Andreasson tittar på staplarna. Foto: Mickael Tannus

I nästa fas av terapin anpassas ljusfrekvenserna för att ”fylla på” de låga staplarna.
– Varje organ har en egen frekvens som visar om den är i balans eller disharmoni, säger Kristina Sjöblom Andreasson.

Enligt henne sänder Equusir Best-Box den frekvens hästen behöver för att stödja sin regenerering.

Därefter görs en ny mätning för att se hur väl kroppen har tagit till sig terapin, det vill säga att de låga staplarna har fyllts på.
– För att få optimal effekt vill vi gärna ha hästen i boxen i tre följande dagar. Bioenergimätningen ger oss en referens i vilka områden hästens bekymmer just nu finns. Om jag ser att hästen har onormala avvikelser i slutrapporten är alltid min rekommendation att ta kontakt med till exempel veterinär, sadelinpassare, hovslagare med flera, säger Kristina Sjöblom Andreasson.

Totalt står hästen mellan 30 och 45 minuter i ljusboxen varje gång.

3z3a9736
Ljusboxen ser ut som en hästtransport. Foto: Mickael Tannus

Vad kostar det?

Undersökningen faktureras från Tyskland och en undersökning kostar 145 euro, cirka 1500 kronor. Tre dagars terapi kostar 295 euro, ca 3000 kronor. Alla priser är inklusive 19 procent moms.

För den som vill ha en egen anläggning hemma bestående av infraröda paneler, färgat ljus och datorns mjukvara, finns dels konkurrenten HEL Concept som tar 350 000 kronor plus moms, dels den färdiga Equusir Best-Box som kostar från 1 250 000 kronor plus moms.

Ordlista

  • Holistiskt synsätt innebär att se till hela individen, att inkludera motion, sömn- och matvanor och sinnesstämningar och inte enbart se till symtom.
  • Komplementärmedicin är ett annat ord för alternativbehandling, det som inte anses som skolmedicin. För häst finns det en lång rad sådana metoder, där vissa står på gränsen till att anses skolmedicinska, medan andra visat sig verkningslösa i studier.

Fotnot: Det finns ytterligare minst en aktör i Sverige, som hyr ut sina tjänster med ljusboxar utanför Equusirs regi, men de är baserade på samma databas.

Denna artikel publicerades första gången i Ridsport nummer 21/2021.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 95 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

79:- i månaden