Sverige
9 december 2020 16:11
Ridsportplus

Med dagens regler hade indragen diplomering klarat en prövning

TränarmåletDet krävs inte längre en fällande dom för att Svenska Ridsportförbundet ska kunna dra in en tränardiplomering, något som var kravet 2017. ”Med dagens regler är min tolkning att det inte hade behövt bli någon domstolsprocess”, säger Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster. Om förbundet kommer att överklaga domen är dock fortfarande oklart.

Med dagens regler hade indragen diplomering klarat en prövning
Sedan 2019 har Svenska Ridsportförbundet vässat sitt regelverk för att kunna agera mot olämpliga personer även när det inte finns en dom. Foto: Roland Thunholm

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Västmanlands tingsrätt kom i sin dom i fredags fram till att en tränare ska ha tillbaka sin diplomering, eftersom Svenska Ridsportförbundet bröt mot sitt eget regelverk när diplomeringen drogs in.

Det regelverk som gällde 2017 när tränarens diplomering drogs in, föreskrev att det skulle finnas en fällande dom i domstol eller i idrottens egna instanser för att förbundet skulle kunna agera. Den räcka av rapporter som kom till förbundet var inte skäl nog för SvRF att bryta mot sitt eget regelverk, enligt Västmanlands tingsrätt.

Nu har parterna fram till 28 december att överklaga domen, och Svenska Ridsportförbundet har ännu inte bestämt om det blir något överklagande eller inte.

Samtidigt står det klart att någon liknande process med stor sannolikhet inte kommer att kunna föras igen, och detta av två skäl.

Många rapporter men inga domar

Förbundets skäl att dra in diplomeringen blev offentliga

Under rättegången presenterade Svenska Ridsportförbundet det material som kommit in om tränaren. Första konkreta varningssignalen kommer 2015, då Maria G Sånesson, distriktschef för Skånes Ridsportförbund, skriver ett brev till Svenska Ridsportförbundet i december 2015 där hon redogör för ett antal olika händelser som alla handlar om tränarens ”ständiga missbruk av unga tjejer” som hon kallar det. Hon är noga med att poängtera att allt är andrahandsuppgifter, och att de som varit utsatta inte själva vill träda fram.

Hon konstaterar också att Skånes Ridsportförbund gjort det distriktet har mandat att göra, det vill säga pratat med den ridklubb där mannen är anställd.

Under denna tidpunkt är det stormigt på den klubb där tränaren är anställd. Klubben delas i två läger, för och emot tränaren, och anklagelser riktas mot tränaren angående såväl ekonomiska bedrägerier som övergrepp mot unga personer. Två unga kvinnor polisanmäler tränaren och brottet utreds som ”sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning”. Efter en lång polisutredning med ett antal förhör läggs förundersökningen ner. Brott kan inte styrkas.

Under polisutredningen tar tränaren en time out från det förtroendeuppdrag han har på förbundsnivå, och berättar även om polisanmälningarna för bland annat Andrea Barth, SvRF:s verksamhetschef för sport och tävling

I februari 2017 skriver Ponnymamman Ulrika Fåhraeus ett inlägg där hon ifrågasätter hur Svenska Ridsportförbundet kan låta det fortgå att tränare missbrukar sin ställning. Tränaren som allt detta handlar om är ett exempel, men det är mot förbundet Ulrika Fåhraeus riktar sin kritik.

Då agerar Andrea Barth. Hon kontaktar Ulrika Fåhraeus efter att ha läst inlägget och frågar om tränaren Ulrika skriver om är en viss person. Jo, det stämmer ju.

Andrea Barth är en av dem som fått brevet från Maria Sånesson. 

Den 16 februari 2017 gör Andrea Barth en anmälan till Svenska Ridsportförbundet, helt i enlighet med förbundets regelverk. Hon skriver att en av SvRF diplomerad B-tränare och inverkansdomare för andra gången varit föremål för en utredning runt sexuellt utnyttjande av ungdom i beroendeställning, och hon föreslår att SvRF tar ett samtal med tränaren om hur hans framtid ser ut.
Den första polisanmälan är från 2004 och gäller även den gången sexuellt utbyttjande, men även då läggs polisutredningen ned utan att åtal väcks.

Dagen efter Andrea Barths formella anmälan av tränaren meddelar Svenska Ridsportförbundet att tränaren har valt att lämna sitt förtroendeuppdrag i den sektion han har suttit, samt uppdraget som inverkansdomare. Om han har anmodats lämna dessa uppdrag eller gör det frivilligt, vill förbundet inte berätta. Någon disciplinpåföljd utdelas inte.

Våren 2017 börjar programmet Dold i Svt, en del av Uppdrag granskning-redaktionen, granska tränaren. Reportern och producenten av programmet Axel Humlesjö är i kontakt med runt 100 personer för att samla information om tränaren – inte 100 drabbade flickor, som det har påståtts vid olika tillfällen.

Dagen innan Svenska Ridsportförbundet ska intervjuas för programmet fattar förbundets juridiska utskott beslut om att tränarens diplomering ska dras in. Det som kan verka som ett beslut taget i full panik inför intervjun, har alltså ändå föregåtts av en prövning sedan ett par månader.
Juridiska utskottet motiverar sitt beslut med att tränaren inte kan kan anses vara ett föredöme för etik och moral. Enligt Västmanlands tingsrätt är det inte ett tillräckligt starkt vägande skäl, eftersom förbundets eget regelverk föreskriver att det ska finnas en fällande dom.

Expandera

Dels har arbetet med ett tryggt idrottande för barn och unga stärkts, dels har Svenska Ridsportförbundet ändrat skrivningarna i både stadgar och kompetensbeskrivning för tränare.

Öppnare formuleringar

I kompetensbeskrivningen för tränare står som tidigare att ”Stort avseende ska fästas vid att aspiranten inom ridsporten uppfattas som ett föredöme vad gäller etik och moral. Aspiranten skall visa prov på en värdegrund som är förenlig med ridsportens och idrottens värderingar.”

Men en ny mening har lagts till, som inte fanns 2017, och som fick tränarens och hans advokater att hävda att regelverket bara gällde den som ansökte om att bli tränare, inte den som redan var det:
”Föreligger inte längre de förutsättningar som förelåg vid diplomering gällande lämplighet och värderingar, kan diplomering återkallas av SvRF.”

Åtskruvat i stadgarna

I stadgarna är skrivningarna också åtskruvade. Även där krävdes tidigare en fällande dom i allmän domstol för att en behörighet skulle kunna dras in. Sedan 2019 står det i stället:

”Förtroendeuppdrag som officiell funktionär eller någon annan av Ridsportförbundet meddelad utnämning kan återkallas av förbundsstyrelsen om det framkommer sådana omständigheter att personen inte kan anses lämplig med hänsyn till ridsportens värdegrund.”

− Med det regelverk som gäller i dag kan en tränardiplomering dras in utifrån en sådan bakgrund som vi har i det aktuella fallet, det råder ingen tvekan om den saken såvitt jag kan se, säger Ulf Brömster, ordförande i Svenska Ridsportförbundet.

− Hade vi haft det regelverk 2017 som vi har i dag, så hade det inte behövt bli någon domstolsprocess är min tolkning, men sedan vet man aldrig vad som kan hända.

Specialister vakar över rättssäkerheten

Enligt dagens regelverk räcker det att ”det framkommer sådana omständigheter att personen inte kan anses lämplig med hänsyn till ridsportens värdegrund.”
Frågan är hur man garanterar rättssäkerheten med en så öppen formulering.
− Vi har överlåtit prövningen av sådana här ärenden till juridiska utskottet där vi har våra specialister, för att det inte ska bli en prövning av lekmän, är Ulfs Brömsters svar.

I måndags hade förbundsstyrelsen möte men fattade då inget beslut om huruvida domen i Västmanlands tingsrätt ska överklagas.
− Förbundsstyrelsens arbetsutskott ska diskutera det vidare tillsammans med Riksidrottsförbundet, och vi har fram till den 28 december på oss, säger Ulf Brömster.

Han håller med om att det kunde vara ett tänkbart scenario att tränaren, i enlighet med tingsrättens dom, får tillbaka diplomeringen, för att i nästa sekund förlora den igen, utifrån det nya regelverket.

Men under de närmaste veckorna kommer varken det eller något annat att hända.

Om någon av parterna överklagar vinner domen inte laga kraft

− Domen vinner inte laga kraft förrän den 28 december, och om någon av parterna överklagar vinner den inte laga kraft då heller. Så före det datumet kommer inget att hända, säger Ulf Brömster, som också tycker att det är olyckligt att tränaren framställs som en vinnare efter tingsrättens dom.

− Enligt min uppfattning kan tränaren bara ses som en förlorare eftersom hans beteende nu har kommit fram i ljuset, säger Ulf Brömster.

Svenska Ridsportförbundets stadgar

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 123 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 84 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar
Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym

Ridsport digital

99:- i månaden