Veterinärt
14 november 2020 18:49
Ridsportplus

Försäkringsbolag för ändrade journalrutiner: ”Högre hästvälfärd”

VeterinärjournalerI dagsläget följer hästens journaler med ägaren i stället för med hästen. Är det möjligt att ändra på detta, för att minska risken för att skador mörkas när hästen byter ägare? Ridsport har pratat om detta med Mikael Theorén, chef för Agrias affärsområde häst.

Försäkringsbolag för ändrade journalrutiner: ”Högre hästvälfärd”
Veterinärer och försäkringsbolag efterlyser mer öppenhet kring hästars skadehistorik. Foto: Lottapictures

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Hästens veterinärjournaler är inte så sekretessbelagda som många tror. En privatpraktiserande veterinär kan själv bestämma om en journal ska lämnas ut eller inte till en ny hästägare, under förutsättning att tystnadsplikten inte bryts.

Tystnadsplikten för privat verksamma veterinärer regleras i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Av den här bestämmelsen framgår att en veterinär ”inte obehörigen får röja eller utnyttja vad han eller hon i sin yrkesutövning har fått veta om enskildas affärs- eller driftsförhållanden”.
− Tystnadsplikten är absolut i fråga om enskildes affärs- eller driftsförhållanden och får inte röjas, anger en handläggare på Jordbruksverket för Ridsport.

Men den bestämmelsen riskerar att övertolkas.

”I många fall där sällskapsdjur behandlas kan uppgifter som veterinären får reda på knappast anses angå ägarens affärs- eller driftsförhållanden, såvida inte det är fråga om yrkesmässig uppfödning eller djur som tävlar eller ställs ut med ett kommersiellt syfte”, lyder informationen från de sakkunniga på Jordbruksverket som Ridsport varit i kontakt med.

Säljaren kan begära öppenhet

Ett annat sätt att komma runt sekretessen är att begära öppenhet av säljaren inför en försäljning.

Diskussionen om öppenhet kring hästens journaler startades i Ridsport av veterinär Axel Wallman (läs Axels krönika här), som ibland stöter på ägare som vill mörka skador i samband med salubesiktning.

”Hästen kan till och med ha varit patient på kliniken och ska nu säljas. Detta har ibland gett upphov till prekära situationer, vilket lett till att vi nu har infört nya rutiner. Papper måste skrivas på och säljaren måste delge sådan information till köparen innan själva besiktningen”,  skrev Axel Wallman.

Mikaeltheoren
Mikael Tehorén, Agria. Foto: Agria

Ett sådant förhållningssätt rekommenderas också av försäkringsbolaget Agria.
− Vi lyder under försäkringssekretess och får inte lämna ut uppgifter om våra kunder, men vi rekommenderar våra kunder att som köpare be säljaren om fullmakt så att försäkringsbolaget kan lämna ut hästens försäkringshistorik, säger Mikael Theorén, chef för Agrias affärsområde häst.
− Om säljaren svarar nej ska man nog fundera på varför och överväga köpet ytterligare en gång, fortsätter han.

Risken finns att hästägare avstår från behandlingar

Läget skulle bli annorlunda om hästens veterinärjournaler följde med hästen i stället för att kopplas till hästens ägare vid behandlingstillfället.
− Det skulle ge en annan öppenhet kring skadehistoriken, och det skulle leda till högre hästvälfärd och därmed vara bättre för alla parter, säger Mikael Theorén.
– Möjligen kan det finnas en risk att hästägare avstår från behandlingar för att slippa få med det i hästens historik, tillägger han.
− Allt är inte svart och vitt, men det vore intressant att få det utrett vidare.

Fakta

Så säger lagen

Den som inom enskild verksamhet tillhör eller har tillhört djurhälsopersonalen eller är eller har varit medhjälpare till sådan personal får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i sin yrkesutövning har fått veta om enskildas affärs- eller driftsförhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.

4 § Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (2009:302)

  • Hästens journaler: Behandlande veterinär äger hästens journaler.
  • Privata veterinärer: Privatpraktiserande veterinär har inte skyldighet att lämna ut journalen ens till hästens ägare, även om denna ägde hästen under behandlingen. Däremot är veterinären alltid ålagd att skriva ett intyg om djurägaren så begär.
  • Offentliganställda veterinärer: När det gäller offentliganställda veterinärer, dvs distriktsveterinärer, lyder de under offentlighetsprincipen, och uppdraget att behandla ett djur omfattas av s k uppdragssekretess, vilket innebär att du som ägare till ett djur har rätt att få se de journaluppgifter som rör ditt djur i de fall som du själv har varit med djuret hos veterinären.
  • Anmälningsplikt går före: Veterinären har anmälningsplikt för t ex kvarka och kan inte stoppas av djurägaren från att anmäla anmälningspliktiga sjukdomar.
  • Försäkringsbolagens sekretess: Försäkringssekretessen innebär att försäkringsbolagen inte får lämna ut information om en hästs tidigare skador och behandlingar utan fullmakt.

Denna artikel publicerades första gången i Ridsport nummer 19/2020.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 120 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

69:- i månaden