Veterinärt
7 juni 2020 16:33
Ridsportplus

”Förutsättningarna kommer att ändras”

KlimatförändringarMånga hästägare fick uppleva brist på bete, grovfoder och 
vatten den torra sommaren 2018. Både torka och långa 
regnperioder kommer att bli allt vanligare. Ridsport har pratat med forskaren Josefine Elving vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, om hur klimatförändringarna påverkar hästar och foder.

”Förutsättningarna kommer att ändras”
Den torra sommaren 2018 var tuff för många djurägare som hade svårt att få tag på foder. Nu ska en grupp experter arbeta vidare med hur fodertillgången kan säkras i kristider. Foto: Lottapictures

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

För att vara förberedda på framtida klimatförändringar har en av SVA:s arbetsgrupper fått i uppdrag att undersöka hur vi säkerställer foder till djuren under sådana förhållanden. Projektet heter ”Foder – säker tillgång och kvalitet i bristsituationer” och leds av Josefine Elving, forskare vid SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Vilka risker finns det med brist på foder vid extremväder?
– Det är väldigt många saker som kan hända, olika typer av väder kan ställa till det på olika vis.
– Vid torka kan tillgången på foder bli problematisk, men historiskt sett är det även vanligt att blötväder ställt till med problem. Kraftiga regn och översvämningar kan till exempel göra det svårt att köra på fälten och skörda grödor. Det kan medföra en större variation av skördarna. Förändringar i klimatet kan även påverka förekomsten av giftiga växter på betet.
– Också förutsättningarna för hantering och lagring av foder kommer att påverkas. Exempelvis ökar risken för mögelsvampar både i fält och under lagring av såväl grovfoder som spannmål.

Josefine-elving
Josefine Elving

Hur tror du att djurägare måste förhålla sig till klimatförändringarna?
– Vi måste anpassa oss och inse att det kommer att påverka oss alla i framtiden. En förberedelse är till exempel att vi kan behöva tänka igenom valet av grödor.

Vilka ingår i din arbetsgrupp?
– Vi har en bra kärntrupp med bred kompetens. Den består av en rad experter från Växa Sverige, Gård och Djurhälsan, Hushållningssällskapet, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SLU.
– Vi vet att det finns mycket kunskap ute i landet och utöver kärntruppen kan fler experter knytas till oss beroende på vilka frågor som dyker upp.

Vilka uppgifter har arbetsgruppen att jobba med?
– Vi ska identifiera svårigheterna och utmaningarna som klimatförändringarna kan innebära och vilka frågeställningar som bör undersökas närmare. Ett exempel är vilka nya eller nästan bortglömda fodermedel som kan användas.
– Bakgrunden är att den torra sommaren 2018 gick telefonen varm hos SVA med frågor kring djurfoder. Vi gjorde en uppföljning av alla frågor och funderingar som vi fick ta del av och anordnade en workshop där vi följde upp torkan och vad som var relevant att arbeta vidare med.
– Det behövs ett forum där dessa frågor kan diskuteras och därför startade vi denna arbetsgrupp.

Hur kommer arbetet att läggas upp?
– Vi har fått finansiering för ett år och målet är att bygga upp ett nätverk under den tiden. Vi ska hitta och identifiera viktiga frågeställningar framåt och hitta ett sätt att få in dem.
– I första skedet hinner vi nog inte få ut så många ”hands on-råd” till djur-ägare, men vi siktar på att utveckla SVA:s webbsidor där vi bland annat kommer att publicera ett klimatverktyg som beskriver effekten av klimatförändringarna på kvalitet och tillgång av foder. Tanken och önskan är att denna arbetsgrupp/nätverk ska finnas kvar även efter det här året.

Fakta

Klimatkonsekvenser för framtiden

Klimatförändringen påverkar både kvalitet och tillgång på vatten och foder. Detta är några av följderna:

  • Varmare somrar, fler skyfall och mer nederbörd är några av de scenarier forskarna förutspår på grund av ett förändrat klimat.
  • Förändringar i eko-systemen och växtsäsongens längd.
  • Ogräs och giftiga växter kan gynnas liksom mögeltillväxt i fodret.
  • En förlängd betessäsong kräver kunskap om ökad utegång — väderskydd, skötsel av betesmarker och parasitbekämpning.
  • En förlängd betessäsong kan innebära att hästarna blir utsatta för fler smittor från insekter och nya arter som sprider sjukdomar vi tidigare inte har haft.
  • Marker som i vanliga fall inte betas kan bli åtkomliga vid torka och då kan hästarna äta sprängört eller andra giftiga växter.

Så kan klimatet påverka tillgången på foder

  • Brist på friskt vatten. Översvämning kan ge ytvattenföroreningar.
  • Ökad förekomst av giftiga alger i vattnet.
  • Foderbrist kan innebära en ökad import av grovfoder. Det är mycket viktigt med kontroll av dessa för att undvika import av nya smittor.

1,5 miljoner kronor har SVA fått från SMHI för att starta fyra arbetsgrupper kring klimat-anpassning och djur. Stödet gäller 2020.

Läs mer: På SVA:s hemsida finns information om klimatförändring och klimat-anpassning för häst.

Expandera

Denna artikel publicerades första gången i Ridsport nummer 9/2020.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 118 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

69:- i månaden