Sport
15 januari 10:20

Håll koll – snart gäller ny karenstids- och förbudslista

DopningsreglementetFrån och med den 1 februari börjar en hel del nyheter att gälla i karenstids- och förbudslistan för hästar i Sverige. Ridsportens förbundsveterinär Peter Kallings uppmanar till extra uppmärksamhet när det gäller hållande av karenstider och journalföring.

Håll koll – snart gäller ny karenstids- och förbudslista
Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: iStock

Det är Svenska Ridsportförbundet som berättar om ändringarna på sin webbplats.

Karenstids- och förbudslistan för tävlande hästar är uppdaterad och de nya bestämmelserna börjar gälla 1 februari 2022.

Ridsportens förbundsveterinär Peter Kallings informerar om ändringar och förtydliganden i Karenstids- och förbudslistan för tävling samt manar till skärpt uppmärksamhet vad gäller hållande av karenstider och journalföring.

Karenstid för vaccin

Några av nyheterna är karenstider kring Equishield EHV, ett tidigare inregistrerat vaccin mot hästherpesvirus, EHV-1, som nu börjat tillhandahållas samt det nya vaccinet mot kvarka, Strangvac. Båda dessa vacciner har liksom övriga vacciner sju dygns karenstid.

HorStem, ett nytt godkänt läkemedel, har liksom redan tidigare godkänt stamcellspreparat för ledbehandling fått 28 dygns karenstid inför tävling.

Lista över substanser förbjudna vid tävling får nu förtydligande gällande att stimulantia, narkotika och cannabinoider, med undantag av cannabidioler som även kan förekomma vid foderkontamination, inte är tillåtna.

Det införs dessutom startförbud för hingst på minst tolv månader om hingsten är behandlad med GnRH- vaccin, så kallad kemisk/immunologisk kastrering.

Det införs också ett sex månaders startförbud för häst som har behandlats med pergolid – prascend, pergoquin, pergoscend –  om diagnos för PPID/Cushings syndrom visat sig vara felaktig. För att behandlad häst ska kunna tävla krävs veterinärintyg om att hästen är frisk och i tävlingsmässigt skick samt att prover visat att så är fallet.

Förtydligande om nervsnittning

Det finns också förtydligande gällande nervsnittning så att detta även inkluderar kirurgiska ingrepp där syftet är avskärande av nerv eller där ingreppet involverar en betydande sensibilitetsförlust. När det gäller blistrande substanser som orsakar skada i huden och/eller underliggande vävnad förtydligas att detta även inkluderar så kallad underhudsblistring.

Det uppmanas också till stor försiktighet gällande hästar som är under medicinsk behandling. Dessa ska hållas i egen box och ges mediciner i eget foder/från märkta hinkar eller behållare. Hästar som genomgår läkemedelsbehandling kan utsöndra läkemedelssubstanser genom urin och avföring och då även överföra rester av substanserna till andra hästar genom foder och strömedel som spån eller halm. Personer som hanterar hästarna måste även se till att all eventuell medicin för deras personliga bruk alltid hålls borta från hästarna, till exempel är det olämpligt att urinera i hästars boxar.  Det bör även hållas ett öga på lösspringande hundar.

Tillskott

Dessutom bör det alltid utgås ifrån att alla tillskott, inklusive växtbaserade ämnen, som har, eller påstår sig ha en effekt på hästar är förbjudet i tävling om det inte finns en specifik veterinär förskrivning som säger något annat.

De här ändringarna är framtagna av Svenska Ridsportförbundets förbundsveterinär i samarbete med trav- och galoppsporten samt dess nordiska kommitté, NEMAC. De är beslutade av Svenska Ridsportförbundets Tävlingssektion efter förslag från Hästvälfärdsrådets referensgrupp för Djurskydd, Smittskydd och Antidoping.

Mer information finns hos Svenska Ridsportförbundet.

 

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 95 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

99:- i månaden