Reportage
5 december 2017 11:14
Ridsportplus

Reportage: Livet efter djurförbudet

LivsverkEfter flera förelägganden från länsstyrelsen fick Jörgen Folkesson till sist djurförbud. Det blev slutet på ett liv vigt åt hästar och avel.

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Efter ett helt yrkesliv som avelsprofil med uppfödning av hundratals connemaror och visning av 250 hästar om året fick Jörgen Folkesson djurförbud för snart tre år sedan. Han vet fortfarande inte när eller om han kan få äga, sköta eller träna en häst igen.

– Myndigheterna har tagit allt jag har och i princip gett mig näringsförbud. Det finns inget mer de kan göra mig nu.

Jörgen Folkesson slår uppgivet ut med händerna och tittar ut genom fönstret från sitt vardagsrum. Där utanför har sommaren till slut gett upp inför hösten och det blåser snålt över Bjärehalvön i Skåne.

Det här är hans föräldrahem, som han nu arrenderar. Det var här han började föda upp connemaror. Ungefär 350 föl i sju generationer har fötts på gården. Nu finns inga av hästarna kvar här.
När djurförbudet kom i februari 2015 såldes de 50-tal ponnyer Jörgen Folkesson hade kvar till en bekant som har ett handelsstall.
– Det första jag gjorde varje morgon i 38 år var att gå ut och fodra hästarna. Det var en stor omställning att inte få göra det längre.

En bil passerar i låg hastighet på vägen utanför.
– Det där tyckte jag var roligt förut, att någon saktade in för att kanske titta på mina hästar. Nu blir jag paranoid när jag hör en bil köra sakta förbi. Jag undrar vad som är på gång nu. Ett tag var länsstyrelsen här varannan vecka.

Historien bakom djurförbudet är lång och kantad av otaliga anmälningar och inspektioner av hans hästhållning. I rapporterna finns det dock inte ett enda fotografi av någon häst som har varit mager eller farit illa på något annat sätt. Det finns inte heller en enda disciplinanmälan eller liknande gällande de ungefär 250 hästar som Jörgen Folkesson visade årligen innan han fick djurförbud.
– Jag kunde inte föreställa mig att jag skulle få djurförbud. Jag trodde det var sådant som djurplågare fick.

I detalj

Vad innebär ett djurförbud i praktiken?

 • Djurförbudet innebär att du inte får ha hand om djur eller ett visst slag av djur. Förbudet omfattar därför också att ha hand om djur som du inte själv är ägare till.
 • Om du har ålagts att göra dig av med djur inom en viss tidsperiod innebär det att djuren inte längre får finnas i din närhet. En överlåtelse rent ägarmässigt till någon annan är alltså inte tillräckligt. Även dina möjligheter till kontakt med djuren måste kunna uteslutas.
 • Länsstyrelsen vill göra dig uppmärksam på att det inte ligger något hinder för dig att umgås med någon som har djur. Du får vara i närheten av djur, du får klappa dem och så vidare.

Rent konkret får du inte:

 • Utfodra eller vattna djur
 • Rasta djur
 • Vårda eller sköta djur 
 • Arbeta med eller träna djur
 • Transportera djur
 • Äga djur
 • Ha ett faktiskt inflytande över hanteringen av djur

Om någon som äger ett djur låter dig ha hand om djuret, trots att denne känner till att du har djurförbud, kan länsstyrelsen omhänderta djuret.

Källa: Utdrag ur brev från läns­styrelsen i Skåne: ”Vad innebär det att Länsstyrelsen gett dig djurförbud?”

Men nu vet han hur långtgående konsekvenserna kan bli och hur svårt det är att se bortom ett djurförbud. Han vet att det kan innebära att myndigheterna tar egendom för miljoner kronor när hästar omhändertas, att ett livsverk i avelsarbete kan gå om intet, att man kan drabbas av oresonligt hat i sociala medier och något som i princip blir ett näringsförbud.

– Ibland har jag tänkt att det hade varit bättre att ha gjort något brottsligt, något kriminellt. Då hade jag fått en rättvis rätte­gång där mina bevis och vittnen hade räknats. Sedan hade jag kunnat avtjäna mitt straff, kommit tillbaka och fortsatt där jag slutade. Nu vet jag ingenting. Djurförbudet gäller tills vidare och kan bara upphävas om det som låg till grund för det bedöms inte kunna hända igen.

”Väsentliga brister påvisats i din djurhållning”

Det är länsstyrelsen i Skåne som anser att Jörgen Folkesson ska ha djurförbud. Beslutet grundar sig främst i att myndigheten inte tycker att han har följt de förelägganden han fick av länsstyrelsen. I beslutet från den 23 februari 2015 står det:

”Vid kontroller sedan åtminstone 2009 har väsentliga brister påvisats i din djurhållning, däribland bristande tillsyn och omvårdnad, brist på skydd mot väder och vind, oacceptabelt nedsmutsad närmiljö med skaderisker, samt brist på tjänligt ­foder och vatten. Till följd av bristerna har du blivit föremål för upprepade förelägganden. Du har även blivit förelagd att upphöra med tillståndspliktig verksamhet när ditt tidigare tillstånd löpt ut och någon förnyad ansökan inte inkommit till länsstyrelsen.”

Ord står här mot ord. Enligt Folkesson var de enda bristerna när det gällde själva hästarna ett par tunna unghingstar en sommar, två hästar med den ärftliga hovsjukdomen HWSD och några hovar som har varit i behov av verkning.
– Med många hästar på gården som verkas enligt ett rullande schema är det alltid några som det är dags att verka. Jag vet liksom inte vad jag ska göra åt det, säger han.

– Och de brister som länsstyrelsen påstår att vi har haft, har vi svarat på vid upprepade tillfällen. Vi har visat hur tillsynen fungerar, vilken miljö hästarna har gått i. Man kan plocka ut små detaljer som varit felaktiga men inget som har påverkat hästhållningen, vilket vi har visat med friska, skadefria hästar. De har aldrig sett några nersmutsade, skadade eller sjuka hästar. Det har inte funnits några hästar med fång, kolik, mugg, diarré eller sårskador, vilket borde vara fallet om allt det de påstår skulle vara riktigt.

171205_jfolkesson5_lottapictures
Stallet ekar tomt hos Jörgen Folkesson.
”Min sambo fick behålla sin hund och den får bo hos oss. Men om hon är bortrest måste hon lämna bort den till någon annan. Jag får inte sköta om den.” Foto: Lotta Gyllensten

Djurförbudet som utfärdats är inte tidsbegränsat, utan gäller tills vidare.

Detta har hänt

Jörgen Folkessons djurförbud

 • 2008 När Jörgen Folkesson ansöker om paragraf 16-tillstånd gör han ett formellt fel. En ligghall som han har på en annan fastighet står inte med. Han får tillstånd för 66 hästar, i stället för cirka 80 hästar.

 • 2009 De första anmälningarna mot Folkessons hästhållning börjar komma in till länsstyrelsen i Skåne län. Dessa blir fler och fler och myndigheterna gör många inspektioner på Folkessons gård de följande åren.

 • 2010 Folkesson får ett föreläggande från länsstyrelsen som gäller brister i hans djurhållning. Det handlar framför allt om att han har fler hästar än vad han har tillstånd för och brister som otjänligt vatten och foder.

 • 2011 Hästmarknaden har stannat av och Jörgen Folkesson har svårt att sälja hästar. 

  Juli: Folkesson får ett nytt föreläggande som gäller brister i hans djurhållning, fortfarande är det för många hästar.

 • 2012 De övertaliga hästarna, 41 stycken, hos Jörgen Folkesson omhändertas av länsstyrelsen och säljs senare på auktion. Nu är han nere på rätt antal hästar – 66 stycken – men han fortsätter att ta föl och det är fortfarande svårt att sälja hästar. 
 • 2014 Januari: Tillståndet för verksamheten enligt paragraf 16 går ut och behöver förnyas. Ansökan kommer aldrig fram till länsstyrelsen. Folkesson reagerar inte på den uteblivna responsen då handläggningstiderna ofta är långa.
 • 2014 September: Länsstyrelsen meddelar Folkesson att han ska upphöra med sin tillståndspliktiga verksamhet då myndigheten inte har fått in någon förnyad ansökan. 

 • 2014 December: Tio hästar på Jörgen Folkessons gård dör i botulism.
 • 2015 Januari: Länsstyrelsen i Skåne säger att ett djurförbud kan vara på gång. Folkesson har nu ungefär 63 egna  hästar samt sju hästar som är hans sambos på sin gård. Han skickar in en kopia på den paragraf 16-ansökan han skickat tidigare.
 • 2015 Februari: Länsstyrelsen i Skåne beslutar att ge Folkesson djurförbud. Trots att det står i beslutet att han har en månad på sig avyttra alla djur kommer en delegation för att hämta hans hästar dagen efter beslutet. De får dock vända då djuren var sålda.  
 • 2015 Våren: Med hänvisning till Jörgen Folkessons djurförbud hämtar myndigheterna 16 hästar på en gård i närheten av Folkessons hem. Hästarna var inte hans. Efter 24 dagar lämnas hästarna tillbaka utan förklaring. 
  På en annan gård hämtas sju andra hästar med ­hänvisning till Folkessons djurförbud. Inte heller dessa var Folkessons. De lämnas tillbaka efter nio veckor. 
  Räkningarna på totalt ungefär 350 000 kronor för dessa två omhändertaganden har kommit till Folkesson, men han vägrar att betala och fallet ska tas upp i tingsrätten.

 • 2016 Djurförbudet överklagades till förvaltningsrätten och kammarrätten, båda instanserna gick på länsstyrelsens linje. Senare ansökte Folkesson om att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ta upp fallet men fick inte prövningstillstånd.

Att få ett djurförbud upphävt kan vara svårt. När det gäller icke tidsbegränsade förbud som har upphävts, har det generellt gått minst fem år sedan de utdelades. För att få det upphävt ska personen kunna visa att det som ledde till djurförbudet inte händer igen, vilket är så gott som omöjligt för den som inte får hantera djur.

Gick snett i kommunikationen

Ett djurförbud ges bland annat för att förhindra djurs lidande i framtiden. Det är oftast djurskyddsinspektörer som avgör huruvida det finns risk för ett sådant lidande. De som undertecknade beslutet om djurförbud i Jörgen Folkessons fall hade aldrig varit på hans gård.

Att det gick snett i kommunikationen mellan länsstyrelsen och Folkesson när det gällde tillstånd för hästverksamhet och hur många hästar han får hålla på gården är ostridigt. Likaså att han – enligt länsstyrelsen – inte förmådde rätta till de brister som myndigheten tyckte fanns på hans gård.

Allt detta är en sak.
Men ett djurförbud innebär omfattande följd­effekter. Hur Jörgen Folkesson skulle orsaka framtida lidande hos djur och bryta mot djurskyddslagen om han fortsatte att visa andras hästar på 3-årstester, premieringar och liknade går inte att hitta någon förklaring till bland de otaliga handlingar som Ridsport har gått igenom.

Det går inte heller att förstå vilken skada han skulle göra djur om han till exempel hjälpte sina barn att träna deras hästar eller hade en anställning som djurskötare.

Vågar inte vara delaktig i barnens ridning

Det som dokumenten säger är att länsstyrelsen inte tycker att han har kunnat sköta sin egen hästhållning, sin egen gård och administrationen där omkring.

– Jag vågar inte ens vara delaktig i mina barns ridning av rädsla för att de ska komma och ta deras hästar ifrån dem. Och att de skulle ha sina hästar här på gården är otänkbart, den risken tar vi inte. Det är illa nog som det är, säger Jörgen Folkesson och suckar.

Detta är ytterligare en konsekvens av djurförbud – om den som har djurförbud sköter eller tränar någon annans hästar kan dessa hästar också omhändertas av myndigheterna och denne hästägare också få djurförbud.

Trots all tid som har gått sedan djurförbudet verkar Jörgen Folkesson ha svårt att ta in allt som har hänt och vad det har inneburit för honom.
– Min sambo fick behålla sin hund och den får bo med oss. Men om hon är bortrest måste hon lämna bort den till någon annan, jag får inte sköta om den.

Men det måste ju ha funnits något du hade kunnat göra annorlunda? Alla de här anmälningarna och föreläggandena kan ju inte vara helt ogrundade?
– Hästarna har ju mått bra hela tiden. Jag trodde att det var det viktiga och att pappersbiten skulle lösa sig. Och jag har ansträngt mig för att följa förelägganden. Jag vet inte hur många gånger de har mätt mitt stall och krävt att jag ska göra ändringar och jag har gjort dem. Jag har bland annat bytt fönstergaller flera gånger på fyra år för att länsstyrelsen har krävt det när bestämmelserna har ändrats.

– Men med facit i hand skulle jag ha kopplat in en jurist mycket tidigare. När jag gjorde det var det för sent.

Lagen har följts

Rent tekniskt har länsstyrelsen inte gjort något fel när det beslutades om djurförbud, lagen har följts. Men för en utomstående finns frågetecken kring hur det hela sköttes.
I beslutet står det bland annat att Jörgen Folkesson hade en månad på sig göra sig av med alla sina djur.
– Men redan dagen efter att jag hade fått djurförbudet kom det sex poliser, fler hästlastbilar, ett tv-team och reportrar från två tidningar. Men då hade jag sålt hästarna så de fick åka härifrån.

Han ger ett balanserat och sakligt intryck under hela sin berättelse – i alla fall tills han kommer fram till december 2014. Det var då tio av hans hästar dog i botulism efter att ha ätit hösilage som var smittat. Nyheten gick fram som en löpeld i sociala medier där många anklagade honom för att ha gjort sina hästar dödssjuka med flit för att på så sätt minska ner på antalet som länsstyrelsen krävde.

För första gången under samtalet brister Jörgen Folkessons röst och det blänker till i ögonen. Att både förlora hästar på det här plågsamma viset och bli anklagad för att ha gjort det med flit är för mycket.
– Min dotters häst strök med. Det var inte kul… Varför skulle jag ta död på min dotters häst? Varför skulle jag döda mina hästar på det här sättet? Det går inte att förstå, säger han.

Drevet på sociala medier var också starkt under tiden före djurförbudet. Djurskyddsorganisationer och privatpersoner uppmanade regelbundet folk att anmäla Jörgen Folkessons hästhållning både till polisen och länsstyrelsen. Och en gång när han hade visat en uppfödning till seger på en utställning skrevs det att ”det hade varit bättre att han hade stannat hemma och gett sina hästar mat”.

Vad jag kommer ihåg fanns inte sjuka, skadade och magra hästar med i beskrivningen av det här ärendet

Det syns att han har svårt att ta in kommentarerna.
– Alla dessa inspektioner, ibland flera gånger i månaden, och inte en enda gång har de hittat en häst som har varit mager eller mått dåligt på något sätt. Det finns inte någonting, inte ett enda fotografi, ingenting, trots att de var här hela tiden.

Just detta bekräftas av länsveterinären i Skåne län, Juha Toropainen, som deltog i beslutet om djurförbud:
– Vad jag kommer ihåg fanns inte sjuka, skadade och magra hästar med i beskrivningen av det här ärendet. Hade det funnits det så hade det blivit andra och snabbare beslut, säger han till Ridsport.

Formellt fel i en tillståndsansökan

Alltihop började med att Folkesson gjorde ett formellt fel i sin första ansökan 2008 om tillstånd hos länsstyrelsen för att bedriva sin verksamhet, enligt paragraf 16 i djurskyddslagen. Han fick inte med en ligghall som han har på en annan fastighet i sin ansökan. Han fick tillstånd för 66 hästar, men om ligghallen hade varit med skulle tillståndet ha gällt ungefär 80 hästar, enligt Folkesson. Det gick inte att ändra i efter­hand och sedan dess har han haft fler hästar än vad tillståndet säger.

171204_jfolkesson13_lottapictures
Efter djurförbudet får Jörgen inte längre hantera hästar alls, bara se dem på håll. Foto: Lotta Gyllensten

När tillståndet gick ut 2014 skulle det förnyas. Folkesson berättar att han lade ansökan på brevlådan men att den aldrig kom fram till länsstyrelsen. Han reagerade inte på en utebliven respons eftersom handläggningstiderna kan vara långa.

På frågan varför han inte skickade in en ny ansökan när det senare framkom att han inte längre hade tillstånd för sin verksamhet, svarar han att det var för sent.
– Att försöka få ett nytt tillstånd i samma veva som lämpligheten prövades kändes inte lönt.

Ekonomiskt har åren efter djurförbudet varit tuffa. Det har ändå gått tack vare att Jörgen Folkesson har haft stort stöd från sina föräldrar, för att hans sambo har ett arbete och att han kan arbeta med en del jordbrukssysslor som inte har med djur att göra – som att sätta staket och tröska åt lantbrukare. Han säljer också foder som han producerar på sin egen gård och som han inte behöver längre.

– Men nu går det snart inte längre ekonomiskt. Nu har vi vänt och vridit på allt och det börjar behöva göras en del investeringar på gården med maskiner och så.

Byråkatins kvarnar maler långsamt och det pågår flera parallella processer i Jörgen Folkessons fall. Bland annat har han överklagat en faktura på över 350 000 kronor som han har fått av polisen. Denna gäller ett omhändertagande av hans sambos och handelsstallets hästar som gick på en annan gård. De hämtades utan att det fanns något beslut om detta och polisen hänvisar till beslutet om djurförbudet. De återlämnades efter några veckor, men polisen anser ändå att Jörgen Folkesson ska betala för det.

Varför har du inte bara struntat i alltihop, flyttat och börjat med något annat?
– Jag har funderat på det. Men hästarna är en livstil, det är med hästarna jag vill leva. Jag är så intresserad av avelsarbete, se en häst växa och utvecklas. Och att arbeta med hästarna som individer ger så mycket tillbaka.
– Samtidigt har jag haft ett stort stöd från vänner och bekanta i hästbranschen, det har betytt jättemycket.
– Och så har jag alltid levt med hästar nära inpå mig och det vill jag kunna göra igen.

Hur ska du kunna göra det i framtiden?
– Jag vill kunna arbeta med hästar igen i alla  fall. Det måste jag kunna få göra, och det har jag inte gett upp än. Och kanske att min fru kan söka paragraf 16-tillstånd och börja med avel, och då skulle jag kunna arbeta för henne. Men då måste vi vara säkra på att de inte kommer och tar hästarna i från oss igen. Annars går det inte.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 100 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 122 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

59:- i månaden