Sverige
14 september 2022 17:48
Ridsportplus

Anläggningen på Flyinge måste söka nytt tillstånd

OmtvistatLunds kommun har hanterat den nya anläggningen på Flyinge enligt fel regelverk. Nu måste anläggningen söka tillstånd hos länsstyrelsen. Men det blir inte något förbud mot verksamheten. Det har Mark- och miljööverdomstolen beslutat.

Anläggningen på Flyinge måste söka nytt tillstånd
Flyinge Equestrian Arena har förväntningar på sig. Foto: Gaspari Lodge

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Den nya anläggningen för träning och tävling invid riksanläggningen i Flyinge har bollats mellan olika instanser i mer än tre års tid, efter att boende i närområdet har ifrågasatt de stora mängder schaktmassor som förts in på området, liksom innehållet i dessa massor.

Nu har högsta instansen, Mark- och miljööverdomstolen, kommit fram till att det var fel av Lunds kommun att behandla detta som ett anmälningsärende.

Entreprenörerna som håller på att göra om den gamla hagmarken till en ridanläggning behövde bara anmäla sina planer till kommunen, inte söka tillstånd för dem, vilket hade varit det rätta, enligt domstolen, som nu förelägger entreprenörerna att söka tillstånd hos länsstyrelsen inom nio månader.

Minst 320 000 ton schaktmassor

Skälet till domstolens beslut är just de stora mängder jordmassor som förts in på området. Det handlar om minst 320 000 ton schaktmassor, och enligt Mark- och miljööverdomstolen innebär utläggning av externa schaktmassor på icke-förorenad mark alltid viss risk för förorening.

”Föroreningsrisken beror vidare inte bara på halten av föroreningar i de tillförda massorna utan även på volymen tillförda massor. Vid uppläggning av stora mängder schaktmassor är det svårt att säkerställa att samtliga massor håller en viss halt av föroreningar, särskilt när massorna – som i detta fall – delvis härstammar från urban miljö” skriver domstolen.

När stora mängder schaktmassor förs in i ett område som dessutom ligger nära ett vattendrag, Kävlingeån, är det mer än en ringa risk för förorening, enligt domstolen.

Valde mellan förbud och tillståndsansökan

Domstolen skriver i domen att man kunde ha förbjudit verksamheten helt, men väljer i stället att kräva att verksamheten söker tillstånd. Under den processen kommer miljökonsekvenserna av verksamheten att utredas, liksom vilka ytterligare skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga att vidta för att verksamheten ska kunna tillåtas.

Mark- och miljödomstolen har också avgjort frågan huruvida anläggningen är bygglovspliktig eller inte. Boende har hävdat att den är den, men domstolen slår fast att det inte krävs vare sig mark- eller bygglov.

Domstolen konstaterar att en idrottsplats kräver bygglov, men att ridanläggningen snarast är att jämföra med en idrottsanläggning, och för en sådan krävs inget bygglov.

Något marklov behövs inte heller enligt Mark- och miljööverdomstolen, eftersom marken inte är sådan tomtmark som avses i de områdesbestämmelser som gäller för Flyingeområdet.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 123 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 88 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar
Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym

Ridsport digital

99:- i månaden