Sverige
4 november 2021 17:30
Ridsportplus

”Självklart är det en stor besvikelse”

OmtvistatMark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd till de grannar som överklagade den senaste domen angående den nya anläggningen i Flyinge. Därmed blir det en sista genomgång av tillståndsprocessen för anläggningen, som började byggas 2018. "Självklart är det en stor besvikelse för oss", säger Mathias Grönberg, en av entreprenörerna.

”Självklart är det en stor besvikelse”
Nu blir det en sista prövning av tillstånden för den nya anläggningen i Flyinge. Foto: Privat

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Det senaste beslutet gällande anläggningen med terrängbana och ridbanor strax intill Flyinge kungsgård kom från mark- och miljödomstolen i juli, och där fick processen grönt ljus.

Men det beslutet överklagades av närboende till högsta instans, mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, som nu har beslutat ge prövningstillstånd. Därmed blir det ännu en genomlysning av hur myndigheterna har hanterat ärendet.

− I de närboendes överklagan finns det två frågor som mark- och miljööverdomstolen vill ha utrett av oss på miljöområdet. Det ena handlar om huruvida det handlar om återvinning av jordmassor för anläggningsändamål, eller om kvittblivning av massor. Vi har hela tiden bedömt det som en återvinning av massor, eftersom det de facto har byggts en anläggning av massorna, säger Stefan Andersson, miljöinspektör på Lunds kommun, till Ridsport.

− Den andra frågan gäller om verksamheten medför endast en ringa risk för föroreningar, och därmed kan godkännas av kommunen, eller om det handlar om en högre risk för föroreningar, och det i så fall skulle vara länsstyrelsens sak att ge tillstånd, fortsätter han.

Har kommit fram till olika slutsatser

Denna sak har redan prövats av andra instanser, med olika beslut. Länsstyrelsen kom fram till att det var en högre risk för föroreningar, medan mark- och miljödomstolen sade tvärtom.

En tredje fråga som mark- och miljööverdomstolen vill ha belyst är huruvida byggnadsnämnden i Lund borde ha sett bygget av muren på anläggningen som bygglovspliktig.

Vi som verksamhetsutövare har inte gjort något fel
Mathias Grönberg

− Självklart är det en stor besvikelse för oss, och vi som verksamhetsutövare har inte gjort något fel. Vi har hela tiden följt de myndighetsbeslut som fattats, säger Mathias Grönberg som finns med i projektet.

Beslutsmässigt vacuum men inget stopp

Beslutet att ge prövningstillstånd innebär att det just nu inte finns något gällande tillstånd för anläggningsarbetena, men det finns inte heller något beslut om att något arbete ska avbrytas, utan arbetet med att färdigställa anläggningen kan fortgå som tidigare.
− Man kan säga att det är det administrativa i tillståndsgivningen som prövas, säger Stefan Andersson på Lunds kommun.

− Vi tillsammans med många, många andra inom ridsporten sen fram mot den här anläggningen, där avsikten var att arrangera NM nästa år i samarbete med Flyinge, säger Mathias Grönberg.
− Det känns tufft i dag, men vi tänker inte bromsa våra planer, och vi fortsätter arbeta som planerat, fortsätter han.

Det visar att rättssamhället fungerar
Pernilla Linder Velander

− Det känns bra att mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd. Det visar att rättssamhället fungerar, säger Pernilla Linder Velander som ingår i den grupp av boende i byn som har ifrågasatt projektets syfta och metod.

Ett mål kan få prövningstillstånd av flera skäl. Ett är att mark- och miljööverdomstolen vill göra en bedömning av om mark- och miljödomstolen dömt rätt. Ett annat är att miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor, och ett tredje skäl är om det ”annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet” som det står på domstolens hemsida.

− Nu blir hela beslutsunderlaget prövat, liksom vår argumentation kring att kommunens förvaltningar har skött det här på ett märkligt sätt.

− Men inget av det vi har gjort har sinkat verksamhetsutövaren. Deras arbete har fortgått under hela den här processen, säger Pernilla Linder Velander.

Har kostat entreprenörerna stora summor

Enligt entreprenören Mathias Grönberg har arbetet stoppats under totalt sju månader genom de fyra åren, och att rättsprocessen dessutom har kostat entreprenörerna stora summor på andra sätt.
− De klagande har väldigt stora rättigheter men inga skyldigheter, och de har kunnat komma med vilka påståenden som helst. De pengar vi har fått lägga på advokater kunde ha gått till att färdigställa området i stället.

− Det är väldigt svårt att som entreprenör navigera i ett rättssystem som jag upplever inte är rättssäkert, eftersom vi bara följt de tillstånd och de ålägganden som vi fått till oss, säger Mathias Grönberg.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 95 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

79:- i månaden