Sverige
29 september 2022 14:09
Ridsportplus

Miljonsmäll för Ridsportförbundet i tränarmålet

TränarmåletTvå gånger har det nu prövats om det var rätt av Svenska Ridsportförbundet att dra tillbaka tränarens diplomering. Båda gångerna har domstolarna sagt att det var fel. Notan för detta, 667 000 kronor bara för hovrättsförhandlingen, ska betalas av Svenska Ridsportförbundet. Den totala notan blir betydligt högre än så.

Miljonsmäll för Ridsportförbundet i tränarmålet
Svea hovrätt har avkunnat dom i tränarmålet. Foto: Per Carlsson/Domstolsverket

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

På onsdagsförmiddagen meddelade Svea hovrätt att det var fel av Svenska Ridsportförbundet att dra tillbaka tränardiplomeringen för en tränare 2017.

Hovrättens dom är förhållandevis kort, fyra sidor att jämföra med tingsrättens dom på 30 sidor. Domarna säger delvis samma sak, att Svenska Ridsportförbundet inte följde sitt eget regelverk när tränardiplomeringen drogs in 2017.

Saknades formell grund

”Kompetensbeskrivningen, i den lydelse den hade vid tidpunkten för förbundets beslut, kan enligt hovrätten nämligen inte förstås på något annat sätt än att återkallelse av en diplomering endast kunde ske efter en allvarlig förseelse som hade varit föremål för disciplinär bestraffning av förbundet, av Riksidrottsförbundet eller av allmän domstol” skriver Svea hovrätt i domen.

Och någon dom eller disciplinär bestraffning fanns inte mot tränaren när diplomeringen drogs in.

Hovrätten håller med om att kravet i kompetensbeskrivningen på att den sökande ska vara ett föredöme vad avser etik och moral måste anses gälla även efter det att en ansökan har beviljats, alltså inte bara vid själva ansökan, men att brister i detta avseende inte kan utgöra en självständig grund för att återkalla en diplomering.

Har tagit hänsyn till ekonomin

Så långt formalian. Men till skillnad från tingsrätten så tycker hovrätten att det även var fel av andra skäl att dra in diplomeringen.
Tränarens ombud har noggrant redogjort för de ekonomiska konsekvenser det blev för tränaren när diplomeringen drogs in, och detta har hovrätten vägt in i sitt beslut.

Ridsportförbundet ville tona ned betydelsen av att ha en diplomering, och har hävdat att många tränare klarar sig alldeles utmärkt utan en diplomering, men hovrätten menar att diplomeringen har betydelse för att kunna bedriva yrkesmässig verksamhet som tränare.

”Det har därtill framkommit i målet att det blev en faktisk konsekvens av beslutet att klubbar inte längre ville ta emot tränaren med hänvisning till att han inte längre var diplomerad” skriver hovrätten, som menar att det är av större betydelse att som professionell tränare förlora diplomeringen i ett beslut som tillkännages, inte minst på de grunder som förekommer i målet, än att verka som tränare utan diplomering.

”Enligt hovrätten är det tydligt att förbundets beslut är av sådan art att det har medfört betydande både personliga och ekonomiska konsekvenser för tränaren. Beslutet har inte heller kunnat överklagas till Riksidrottsnämnden eller någon annan instans” skriver hovrätten som menar att tränarens rättsskydd inte var tillräckligt.

Tränarens etik och moral har inte prövats

Svenska Ridsportförbundet byggde till stor del upp sitt försvar på att tränaren inte kan anses vara ett föredöme för etik och moral. Men hovrätten, precis som Västmanlands tingsrätt, tycker att det finns så många andra grunder för att upphäva Ridsportförbundets beslut.

Svea hovrätt har därmed, precis som tingsrätten, inte haft anledning att ta ställning till huruvida tränaren har varit ett föredöme vad avser etik och moral.
Den frågan är alltså fortfarande inte prövad i vare sig tingsrätt eller hovrätt.

Har kostat förbundet 1,8 miljoner

Svenska Ridsportförbundet får som förlorande part i detta tvistemål stå för både sina egna och tränarens kostnader. Tränaren har haft utlägg på 400 458 kronor, och Svenska Ridsportförbundets kostnader har varit 267 293 kronor.
Därtill ska läggas ombudskostnaderna när målet handlades i tingsrätten. Där dömdes varje part att stå för sina egna kostnader, en dom som nu står fast, och där hade Svenska Ridsportförbundet kostnader på 1 160 000 kronor i samband med tvisten och den första rättegången.
Totalt kan målet därmed kosta Svenska Ridsportförbundet drygt 1,8 miljoner kronor, om hovrättsdomen vinner laga kraft.

Ridsport har sökt tränarens advokat som säger att tränaren inte vill kommentera domen.

Svenska Ridsportförbundet håller en presskonferens med anledning av domen senare i eftermiddag.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

mer ur temat Tränaren och förbundet – allt om fallet (21)

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 123 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 93 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar
Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym

Ridsport digital

99:- i månaden