Sverige
4 december 2020 13:50
Ridsportplus

SvRF bröt mot egna regler när tränarens diplomering drogs in

TränarmåletOm tränaren brutit mot ridsportens värdegrund eller inte är en fråga som Västmanlands tingsrätt inte besvarar i domen. I stället landar målet i att Svenska Ridsportförbundet inte följt sitt eget regelverk. ”Vi började med den formella prövningen, och kom därmed inte vidare till den materiella prövningen”, säger Karl-Åke Persson, rådman och rättens ordförande.

SvRF bröt mot egna regler när tränarens diplomering drogs in
Om tränaren har brustit i etik och moral blev aldrig prövat av Västmanlands tingsrätt. (Arkivbild) Foto: Roland Thunholm

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

En engagerad tränare som gör allt för sina elever och aldrig har gjort något otillbörligt, utan är utsatt för en komplott. Eller en man som dras till unga flickor och tjatar till sig sex med dem. Vilken av dessa bilder av tränaren som är sann, tar Västmanlands tingsrätt inte ställning till i sin dom där rätten menar att det var fel af SvRF att dra in tränarens diplomering.

Det kunde ju ha varit så att det inte hade skett något formellt fel, och då hade vi gått vidare till att pröva det materiella felet, det vill säga om det fanns sakliga skäl att dra tillbaka diplomeringen. Karl-Åke Persson, rådman.

Berättelserna från de över 20 vittnena som vittnade i rättegången hade när allt kom omkring ingen betydelse för utgången av målet, där en tränare begärde den indragna diplomeringen tillbaka, samt skadestånd på miljonbelopp.
− Vi har inte prövat om beslutet att dra in diplomeringen var sakligt, eller materiellt riktigt, utan började med att pröva om det fanns formella fel, säger rådman Karl-Åke Persson, en av de tre domarna i målet.

Formellt fel

Och det fanns ett formellt fel, enligt domen. Svenska Ridsportförbundets eget regelverk år 2017 sade att en person skulle ha varit föremål för disciplinär bestraffning av förbundet, Riksidrottsförbundet eller allmän domstol för att kunna fråntagas sin diplomering.

Att förbundet därefter ändrat sitt regelverk räcker inte.

Men borde inte tingsrätten ha kunnat komma på det lite tidigare, utan rättegång?
− Vi kan inte bedöma ett mål på förhand, utan måste låta parterna föra sin talan. Det kunde ju ha varit så att det inte hade skett något formellt fel, och då hade vi gått vidare till att pröva det materiella felet, det vill säga om det fanns sakliga skäl att dra tillbaka diplomeringen, och då hade vittnesmålen haft betydelse, säger Karl-Åke Persson.

Interna angelägenheter

Svenska Ridsportförbundets linje har också varit att en domstol inte kan lägga sig i en ideell förenings beslut, och Karl-Åke Persson säger att förbundet har en poäng där.

I domen skriver tingsrätten att: ”Eftersom SvRF är en ideell förening är det enligt rättspraxis inte självklart att ett av förbundet meddelat beslut om indragning av diplomering kan upphävas av domstol genom en materiell prövning av dess riktighet. Däremot är det helt klart att det saknas hinder för domstol att i sak överpröva beslutet i formellt hänseende.”

I domen förklaras sedan vikten av att SvRF följer sitt eget regelverk, och att ”grundläggande krav bör kunna ställas på tydlighet och förutsebarhet i de regler som förbundet självt har ställt upp för indragning av en diplomering”.

Tingsrätten har inga problem med att Svenska Ridsportförbundet förbehåller sig rätten att avgöra om någon ska få ha en diplomering eller inte, och att SvRF i vissa fall har skyldighet att dra in en diplomering om det inte längre finns förutsättningar för denna.

Men det kan inte ske om det görs på ett sätt som strider mot SvRF:s eget regelverk, konstaterar tingsrätten.

Inget skadestånd

Däremot bestämmer tingsrätten att tränaren inte har rätt till något skadestånd. Tingsrätten godtar inte de uträkningar på skadeståndets storlek som tränaren och hans ombud gjort, och slår dessutom fast att tränaren med stor sannolikhet skulle ha förlorat uppdrag även utan den indragna diplomeringen, mot bakgrund av den uppmärksamhet han fick i Svt och sociala medier våren 2017.

Därmed har tränaren och Svenska Ridsportförbundet vunnit varsin del i målet, och tingsrätten beslutar att parterna därför ska betala sina egna rättegångskostnader.

Tränarens sida har haft kostnader på 800 000 kronor, och Svenska Ridsportförbundet på 1 160 000 kronor i samband med den årslånga tvisten och rättegången.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

mer ur temat Tränaren och förbundet – allt om fallet (21)

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 123 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 93 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar
Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym

Ridsport digital

99:- i månaden