Sverige
5 september 2022 13:28

Hovrätten tar upp indragna tränardiplomeringen

RättsligtTränaren vill ha tillbaka sin diplomering men har släppt kravet på skadestånd. Svenska Ridsportförbundet är inte berett att ge vika. Så är förutsättningarna när tvisten mellan tränaren och förbundet går vidare i Svea hovrätt.

Hovrätten tar upp indragna tränardiplomeringen
Svea hovrätt tar upp det överklagade ärendet om tränarens indragna diplomering. Foto: Per Carlsson/Domstolsverket

Tvisten mellan tränaren och Svenska Ridsportförbundet handlar om huruvida det var rätt av Ridsportförbundet att dra in tränarens diplomering, något som skedde 2017, efter att SVT-programmet Dold börjat granska tränarens beteende och intervjua unga kvinnor som blivit utsatta för honom.

Tränaren stämde förbundet. Han krävde sin diplomering tillbaka, samt 2,7 miljoner i skadestånd för förlorad arbetsinkomst. I november 2020 möttes parterna i Västmanlands tingsrätt.

Parterna radade upp många vittnen

Under rättegången i Västerås lade Ridsportförbundets advokater fram det ena beviset efter det andra kring tränarens beteende som förbundet menade var moraliskt förkastligt. Förbundet hade kallat 13 vittnen som förstärkte den bilden.
Tränarens egna vittnen, elva till antalet, målade upp en bild av en god och omtänksam person som visserligen hade haft ett antal sexuella relationer med yngre tjejer, men tränaren vittnade själv om att alla varit kärleksrelationer.

Domen i tingsrätten landade i att Svenska Ridsportförbundet gjorde ett formellt fel när tränaren blev av med sin diplomering, eftersom förbundet inte hade följt sitt eget regelverk, som 2017 krävde att en person skulle ha varit föremål för disciplinär bestraffning av förbundet, Riksidrottsförbundet eller allmän domstol för att kunna fråntagas sin diplomering.

Tränaren har aldrig dömts i någon instans, och att Ridsportförbundet numera har en annan skrivning spelade ingen roll för tingsrätten. Tränaren skulle ha tillbaka sin diplomering, men han hade inte rätt till skadestånd för han hade inte lyckats bevisa att han förlorat så mycket pengar, enligt tingsrätten.

Det var alltså formalia som ledde till tingsrättens dom. Huruvida det fanns andra anledningar att dra tillbaka tränarens diplomering prövades aldrig.

Allt går i repris i hovrätten

Svenska Ridsportförbundet överklagade domen till Svea hovrätt, som gav prövningstillstånd, vilket inte var självklart. Med start den 6 september, nästan två år efter förhandlingarna i tingsrätten, ska alltihop tas en gång till.

Det blir inga nya vittnesförhör, utan de fyra domarna som dömer i hovrätten ska ägna tre dagar åt att titta på allt inspelat material från tingsrättsförhandlingarna. Under de dagarna får inga andra vara med, inte heller parterna eller deras ombud. Svenska Ridsportförbundets advokater begärde att få närvara när domarna tittade igenom materialet, för att kunna svara på eventuella frågor, men det sade hovrätten nej till.

Bara inledningen med sakframställan samt avslutningen med slutpläderingar är öppna för parterna liksom för allmänheten.

Ville inte komma med mellandom

Det finns tecken som tyder på att Svea hovrätt kommer att pröva även de moraliska skälen som ledde till att SvRF drog in diplomeringen.
Före rättegången i hovrätten begärde tränaren och hans ombud att hovrätten skulle komma med en mellandom, där hovrätten kunde pröva formaliafrågan redan före rättegången, så att man skulle slippa rättegången om hovrätten också skulle bromsa vid samma formaliafel som tingsrätten.

Svenska Ridsportförbundet motsatte sig en mellandom, bland annat för att den saken i så fall borde ha prövats redan i tingsrätten. Förbundet menar också att de bevis man lägger fram kan gälla både att förbundet gjorde formellt rätt, och att förbundet gjorde moraliskt rätt i att agera. Ett och samma bevis kan alltså styrka båda dessa skäl.

Hovrätten konstaterar precis som Ridsportförbundet att bevisningen från båda parter tar upp såväl det formellt riktiga i beslutet att dra in diplomeringen, och det materiellt, eller moraliskt riktiga. Därför gick hovrätten inte med på en mellandom, och det kan alltså tolkas som att hovrätten också tänker pröva huruvida tränaren är lämpad att vara tränare för barn och unga.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

mer ur temat Tränaren och förbundet – allt om fallet (21)

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 123 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 93 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar
Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym

Ridsport digital

99:- i månaden